Otwarte / Pon. – Pt. / 08:00 – 18:00

Zadzwoń teraz 695 623 151

USTALENIE KONTAKTÓW Z DZIECKIEM

Prawnik w Częstochowie adwokat Adrian Nowicki zapewnia pomoc w

zakresie uregulowania kontaktów z dzieckiem

Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo

i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem i

bezpośrednie porozumiewanie się. W przypadku, gdy dziecko przebywa tylko u

jednego z rodziców, sposób kontaktów z dzieckiem rodzice określają wspólnie,

a w przypadku braku porozumienia rozstrzyga Sąd Rejonowy Wydział

Rodzinny.

W tym celu należy złożyć wniosek o uregulowanie kontaktów. Wniosek należy

złożyć do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka, w

przypadku braku miejsca zamieszkania, do sądy właściwego dla miejsca pobytu

dziecka. Wniosek ten podlega opłacie w wysokości 40 zł.