Otwarte / Pon. – Pt. / 08:00 – 18:00

Zadzwoń teraz 695 623 151

Adwokat Częstochowa Adrian Nowicki

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Zgodnie z art. 111 k.r.o. jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców.
Najczęstszym powodem pozbawienia władzy rodzicielskiej jest brak zainteresowania dzieckiem (także niepłacenie alimentów), a także zaniedbywanie obowiązków rodzicielskich.

Sądem właściwym do złożenia wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej jest sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć, a w braku miejsca zamieszkania miejsce jej pobytu.

W przypadku pozbawienia władzy rodzicielskiej jednego z rodziców, rodzic, którego to prawa został pozbawiony traci możliwość o decydowaniu w jakichkolwiek sprawach dziecka. Należy jednak pamiętać, że rodzic taki w dalszym ciągu jest zobowiązany alimentacyjnie. Pozbawienie władzy rodzicielskiej nie wyklucza również tego, że może on wnioskować o sądowne ustalenie kontaktów z dzieckiem.
Jeżeli doszłoby do pozbawienia władzy rodzicielskiej obojga rodziców, sąd zobowiązany jest do ustanowienia opieki zastępczej w formie rodziny zastępczej albo domu dziecka.