Adwokat Częstochowa Adrian Nowicki

Wynagrodzenie

  • Wynagrodzenie ryczałtowe:
    miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie w przypadku stałej obsługi,
    jednorazowe ryczałtowe wynagrodzenie za daną sprawę np. sporządzenie opinii prawnej, negocjacje handlowe, prowadzenie sprawy przed sądem, przed prokuraturą lub organem administracyjnym,

jednorazowe za poradę prawną: cena już od 50 zł 

  • Wynagrodzenie godzinowe:
    wynagrodzenie godzinowe, za każdą rozpoczętą godzinę pracy