Otwarte / Pon. – Pt. / 08:00 – 18:00

Zadzwoń teraz 695 623 151

ZASIEDZENIE Częstochowa

Prawnik w Częstochowie adwokat Adrian Nowicki zapewnia pomoc w zakresie

przeprowadzenia sprawy o zasiedzenie.

Posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli

posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz

samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie). Po upływie

lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał

posiadanie w złej wierze. Jeżeli podczas biegu zasiedzenia nastąpiło

przeniesienie posiadania, obecny posiadacz może doliczyć do czasu, przez który

sam posiada, czas posiadania swego poprzednika. Jeżeli jednak poprzedni

posiadacz uzyskał posiadanie nieruchomości w złej wierze, czas jego posiadania

może być doliczony tylko wtedy, gdy łącznie z czasem posiadania obecnego

posiadacza wynosi przynajmniej lat trzydzieści.

Adwokat w Częstochowie Adrian Nowicki prowadzi sprawy zarówno na etapie

przedsądowym jak i w postępowaniem przed sądem.

Wniosek o zasiedzenie należy złożyć w sądzie właściwym dla położenia rzeczy.

Opłata sądowa w sprawach o zasiedzenie jest uregulowana w ustawie z dnia 28

lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

W celu skutecznego przeprowadzenia sprawy skontaktuj się z Kancelarią

Adwokacką Adriana Nowickiego w Częstochowie.