Otwarte / Pon. – Pt. / 08:00 – 18:00

Zadzwoń teraz 695 623 151

Sprawy cywilne

 • o zapłatę
 • o uchylenie wyroku sądu polubownego
 • o zniesienie współwłasności
 • o naruszenie posiadania
 • o wydanie rzeczy
 • o stwierdzenie nabycia spadku
 • o zachowek
 • o ustalenie istnienia stosunku prawnego
 • o ochronę dóbr osobistych
 • o odwołanie oświadczenia woli
 • o dział spadku
 • o zniesienie współwłasności
 • opracowywanie projektów umów / analizę umów
 • dochodzenie praw konsumenckich, w tym: żądanie obniżenia ceny wadliwego towaru, jego wymiany, odstąpienie od umowy sprzedaży, rękojmia za wady fizyczne i prawne rzeczy, inne
 • o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy
 • o ustalenie sposobu korzystania z nieruchomości
 • o zasiedzenie nieruchomości
 • o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli
 • o wydanie lokalu
 • o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną
 • skarga w trybie wyborczym
 • oraz wiele innych…