Otwarte / Pon. – Pt. / 08:00 – 18:00

Zadzwoń teraz 695 623 151

SEPARACJA Częstochowa

Prawnik w Częstochowie adwokat Adrian Nowicki zapewnia pomoc w zakresie

prowadzenia sprawy o separację.

Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z

małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację. Należy jednak pamiętać, iż

mimo zupełnego rozkładu pożycia orzeczenie separacji nie jest dopuszczalne,

jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci

małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby

sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Orzeczenie separacji ma skutki

takie jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, czyli małżonek pozostający w

separacji nie może zawrzeć małżeństwa. Pozew o separację składa się w Sądzie

Okręgowym w miejscowo właściwym w którego okręgu małżonkowie mają

wspólne zamieszkanie. W przypadku braku miejsca wspólnego zamieszkania

sądem właściwym jest sąd miejsca ich wspólnego pobytu. W przypadku jeśli

małżonkowie nie mają wspólnego miejsca zamieszkania ani pobytu, wniosek

należy zgłosić w sądzie właściwym dla jednego z małżonków.

W celu skutecznego przeprowadzenia sprawy skontaktuj się z Kancelarią

Adwokacką Adriana Nowickiego w Częstochowie.