Otwarte / Pon. – Pt. / 08:00 – 18:00

Zadzwoń teraz 695 623 151

Pozew o zapłatę w postępowaniu uproszczonym

POZEW O ZAPŁATĘ W POSTĘPOWANIU UPROSZCZONYM

Prawnik w Częstochowie adwokat Adrian Nowicki zapewnia pomoc w zakresie
prowadzenia sprawy o zapłatę w postepowaniu uproszczonym.
Postępowaniu uproszczonym rozpoznaje się sprawy o świadczenie, jeżeli
wartość przedmiotu sporu nie przekracza dwudziestu tysięcy złotych, a w
sprawach o roszczenia z rękojmi lub gwarancji – jeżeli wartość przedmiotu
umowy nie przekracza tej kwoty.

Adwokat w Częstochowie Adrian Nowicki prowadzi sprawy zarówno na etapie
przedsądowym jak i w postępowaniu przed sądem.
Pozew o zapłatę podlega opłacie stałej, która uzależniona jest od wartości
1) do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;
2)         ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;
3)         ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;
4)         ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych;
5)         ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;
6)         ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;
7)         ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.
W celu skutecznego przeprowadzenia sprawy skontaktuj się z Kancelarią
Adwokacką Adriana Nowickiego w Częstochowie.