Otwarte / Pon. – Pt. / 08:00 – 18:00

Zadzwoń teraz 695 623 151

Jazda po alkoholu – Częstochowa

Bezpłatne Wyczyść Kieliszek Do Wina Czerwonego Wina Zdjęcie z galerii

Kancelaria Adwokacka Adriana Nowickiego z Częstochowy skutecznie reprezentuje Klientów oskarżonych z art. 178a k.k. Zgodnie z ww. artykułem kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Ponadto za jazdę pod wpływem alkoholu grozi zatrzymanie prawa jazdy na okres od 3 lat.

Jeżeli chciałbyś uniknąć zatrzymania prawa jazdy na tak długi okres czasu, możemy Ci pomóc. Kancelaria przeprowadziła wiele spraw, w którym przeciwko sprawcy warunkowo umorzono postępowanie karne. Warunkowe umorzenie postępowania karnego daje możliwość skrócenie okresu zatrzymania prawa jazdy, a nawet brak konieczności zdawania egzaminu na prawo jazdy.

KIEDY MOŻE BYĆ WARUNKOWE UMORZENIE POSTĘPOWANIA?

Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

CO DAJE WARUNKOWE UMORZENIE POSTĘPOWANIA?

Po pierwsze, w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego, sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 1 roku do 2 lat. Co istotne, Kancelaria w większości przypadków wywalczyła dla swoich Klientów orzeczenie zakazu na 1 rok, co wiąże się z brakiem konieczności zdawania powtórnego egzaminu na prawo jazdy.

Po drugie, jeżeli sąd warunkowo umorzy postępowanie karne, jesteś dalej osobą niekaraną.

WYKROCZENIE A PRZESTĘPSTWO

Należy pamiętać, że kierując pod wpływem alkoholu możemy popełnić wykroczenie lub przestępstwo. Decydujące znaczenie w kwalifikacji prawnej czynu ma stężenie alkoholu w naszym organizmie. Jeśli stężenie alkoholu we krwi zawiera się między 0,2 i 0,5 promila (od 0,1 do 0,25 mg w 1 dm wydychanego powietrza) to jest to stan po spożyciu alkoholu– w takim przypadku popełniamy wykroczenie. Kto w takim stanie kieruje pojazdem, popełnia wykroczenie zagrożone karę aresztu, grzywną i zatrzymaniem prawa jazdy od 6 miesięcy do 3 lat.

Stan nietrzeźwości zachodzi, jeżeli zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. Wtedy mówimy o przestępstwie i grożą nam znacznie surowsze konsekwencje łącznie z karą pozbawienia wolności do lat 2. Dużą dotkliwością jest również orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów na czas nie krótszy niż 3 lata.

CO ROBIĆ PO ZATRZYMANIU PRZEZ POLICJĘ?

Należy pamiętać o jednym – jeżeli wydarzy się taka sytuacja, że zostaniemy złapani jadąc pod wpływem alkoholu, bezwzględnie należy skontaktować się z adwokatem, najlepiej jeszcze przed stawiennictwem na Policji, gdzie zostaną nam przedstawione zarzuty. Jeżeli alkomat wykaże wynik pozytywny, samo rozpytywanie nas na miejscu przez funkcjonariuszy Policji nie jest formalnym przesłuchaniem. Dopiero na dalszym etapie postępowania zostaniemy wezwani na komendę na oficjalne przesłuchanie nas w charakterze podejrzanego bądź sprawcy wykroczenia. Przygotowanie do tego przez adwokata ma ogromne znaczenie, zwłaszcza w kontekście ubiegania się o warunkowe umorzenie postępowania karnego, ponieważ podczas trwającej czynności na Policji należy wyjaśniać zgodnie z tym co będzie dla nas korzystne. Jeżeli byłeś na Policji sam, bez pełnomocnika, to nic straconego. W takim wypadku po udzieleniu upoważnienia do obrony, obrońca zapoznaje się z aktami sprawy i w Twoim imieniu sporządza wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

UWAŻAJ NA WYROKI NAKAZOWE!

Jeżeli okaże się, że otrzymałeś wyrok nakazowy wydany bez Twojego udziału (za pośrednictwem poczty), pamiętaj, że masz 7 dni od jego odebrania na złożenie do sądu sprzeciwu. W takim wypadku wyrok nakazowy traci moc, a sąd rozpoznaje sprawę na rozprawie. Zdarza się bardzo często, że sąd wydaje wyrok nakazowy w którym wymierza karę surową, często niewspółmierną to stopnia winy i okoliczności stanu faktycznego. Wiele razy Kancelaria doprowadziło do warunkowego umorzenia postępowania karnego i orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów na 1 rok (bez konieczności zdawania egzaminu na prawo jazdy), gdzie wcześniej nasi Klienci otrzymywali wyroki nakazowe z zakazem prowadzenia pojazdów na 3, 4 lata.

ILE TRWA POSTĘPOWANIE?

Czas prowadzonego postępowania za jazdę pod wpływem alkoholu uzależniony jest od wielu czynników, od stopnia skomplikowania sprawy, aż do obłożenia w danym okresie czasu sprawami pozostającymi na biegu w danym sądzie. Z doświadczenia Kancelarii wynika jednak, że takie sprawy od jego wszczęcia do wydania wyroku, trwają zwykle od 3 do 6 miesięcy. Oczywiście zdarzają się sytuacje, że okres ten może być krótszy, ale i również o wiele dłuższy. Należy jednak pamiętać, że bieg terminu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych liczy się od momentu, kiedy zostaliśmy złapani za jazdę pod wpływem alkoholu.

CZY MOŻNA ROZŁOŻYĆ ORZECZONĄ GRZYWNĘ I ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA RATY?

Jeżeli natychmiastowe wykonanie grzywny pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny ciężkie skutki, sąd może rozłożyć grzywnę i świadczenie pieniężne na raty. Wniosek o raty kierujemy do wydziału wykonawczego sądu, który wydał na nas wyrok skazujący. Wniosek taki należy dobrze uzasadnić, powołać się m.in. na sytuację rodzinną, majątkową, zdrowotną itp.  

CZY MOŻNA SKRÓCIĆ ZAKAZ PROWADZENIA POJAZDÓW?

W sytuacji, gdy zostałeś skazany za jazdę pod wpływem alkoholu, a zakaz prowadzenia pojazdów wykonywany jest już przez połowę okresu czasu, możesz starać się o skrócenie zakazu. W przypadku, gdy sąd wyrazi na to zgodę, będziesz mógł poruszać się pojazdem, który jest wyposażony w blokadę alkoholową. Taka blokada zakładana jest w Twoim pojeździe przez specjalistyczną firmę, która wynajmie Ci urządzenie za miesięczny abonament. Trzeba również pamiętać, że możliwość skrócenia zakazu dotyczy zarówno osób skazanych za przestępstwo jak i wykroczenie.

Jeżeli zostałeś postawiony w stan oskarżenia za jazdę pod wpływem alkoholu skontaktuj się z nami! Na pewno Ci pomożemy!