Otwarte / Pon. – Pt. / 08:00 – 18:00

Zadzwoń teraz 695 623 151

Dozór elektroniczny

Dozór elektroniczny Częstochowa

Adwokat Adrian Nowicki z Kancelarii Adwokackiej z Częstochowy
skutecznie reprezentuje osoby skazane w sprawach odbycia bezwzględnej kary
pozbawienia wolności w warunkach wolnościowych. Sąd penitencjarny może
udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w
systemie dozoru elektronicznego, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące
warunki:
1) wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą
jednego roku i 6 miesięcy, a nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64 §
2 Kodeksu karnego;
2) jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary;
3) skazany posiada określone miejsce stałego pobytu;
4) osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę, o
której mowa w art. 43h § 3;
5) odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne, o których mowa w art. 43h § 1.

Adwokat Adrian Nowicki zapewnia także złożenie wniosku o wstrzymanie
wykonania kary pozbawienia wolności do czasu rozpoznania wniosku o
zastosowanie dozoru elektronicznego.