Otwarte / Pon. – Pt. / 08:00 – 18:00

Zadzwoń teraz 695 623 151

Adwokat Częstochowa Adrian Nowicki

Co to są alimenty ?

Alimenty to regularne, świadczenia obligatoryjne, najczęściej na rzecz członków rodziny, polegające na dostarczaniu środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania.

Celem alimentów jest zapewnienie osobie uprawnionej możliwości zaspokojenia jej usprawiedliwionych potrzeb.

Zgodnie z polskim prawem, obowiązek alimentacyjny spoczywa na:

  • Rodzicach względem swoich dzieci: Rodzice są zobowiązani do alimentacji swoich dzieci do czasu, aż te osiągną pełnoletniość i będą w stanie samodzielnie się utrzymać.
  • Małżonkach względem siebie: Małżonkowie mogą być zobowiązani do wzajemnego alimentaowania się, zarówno w trakcie trwania małżeństwa, jak i po jego rozwodzie lub separacji.
  • Dziadkach względem wnuków: W niektórych przypadkach dziadkowie mogą być zobowiązani do alimentacji swoich wnuków, np. jeśli ich rodzice nie są w stanie zapewnić im odpowiednich warunków życia.
  • Innych krewnych: W wyjątkowych sytuacjach, sąd może nakazać alimentację również innym krewnym, np. rodzeństwu.

Wysokość alimentów jest ustalana przez sąd, który bierze pod uwagę wiele czynników, takich jak:

  • Usprawiedliwione potrzeby osoby uprawnionej: Sąd bierze pod uwagę koszty utrzymania osoby uprawnionej, takie jak wyżywienie, ubranie, mieszkanie, edukacja, opieka zdrowotna i inne wydatki niezbędne do zaspokojenia jej potrzeb.
  • Możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej: Sąd bierze pod uwagę dochody osoby zobowiązanej do alimentacji, a także jej możliwości zarobkowe.
  • Sytuację rodzinną osoby zobowiązanej: Sąd bierze pod uwagę również inne obowiązki alimentacyjne osoby zobowiązanej, np. alimenty na rzecz innych dzieci.

Alimenty mogą być wypłacane w formie pieniężnej, ale w niektórych przypadkach sąd może orzec alimenty w formie świadczeń rzeczowych, np. w postaci mieszkania lub korzystania z określonego majątku.

Jeśli masz pytania dotyczące alimentów, warto skonsultować się z prawnikiem.