Otwarte / Pon. – Pt. / 08:00 – 18:00

Zadzwoń teraz 695 623 151

ALIMENTY NA DZIECKO w Częstochowie

Prawnik w Częstochowie adwokat Adrian Nowicki zapewnia pomoc w zakresie

przeprowadzenia sprawy o alimenty na dziecko.

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które

nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku

dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Poza

powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko

ten, kto znajduje się w niedostatku. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń

alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z

nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu

uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Adwokat w Częstochowie Adrian Nowicki prowadzi sprawy zarówno na etapie

przedsądowym jak i w postępowaniem przed sądem.

Pozew o alimenty należy złożyć do Sądu Rejonowego w którego okręgu

pozwany ma miejsce zamieszkania lub według miejsca zamieszkania osoby

uprawnionej, czyli np. dziecka. Roszczenia o świadczenia alimentacyjne

przedawniają się z upływem 3 lat, można zatem dochodzić nie tylko bieżących,

ale także zaległych alimentów.

W celu skutecznego przeprowadzenia sprawy skontaktuj się z Kancelaria

Adwokacką Adriana Nowickiego w Częstochowie.